:devices
:hrefhttps://vigilia.hvac.io/api/v1/project/5371147be4b0222b740851a2/devices
:hrefhttps://vigilia.hvac.io/api/v1/project/5371147be4b0222b740851a2
:logging
:hrefhttps://vigilia.hvac.io/api/v1/project/5371147be4b0222b740851a2/logging
:org-nameDemo
:project-id5371147be4b0222b740851a2
:project-nameDemo project
:timezone
:tz-idUTC